What is a blog

A weblog is a journal that is frequently updated and intended for general public consumption.

This webblog is to make you practise your English. That is why you are advised to write everything in English. And of course as often as possible.

To find out more about blogs go to What is a blog?

Create new blog entry.

Czy na tle rozwijającej się technologii automatycznych tłumaczeń,  wciąż warto uczyć się języka angielskiego?

Jako nauczyciel angielskiego, po zadaniu tego pytania w klasie oczekiwałem tylko jednej odpowiedzi. Niestety, moi uczniowie chórem odpowiedzi coś zgoła innego niż się spodziewałem. A mianowicie, że nie ma w obecnych czasach najmniejszego sensu marnować czasu na naukę jakiegolwiek języka obcego. W pierwszym momencie odebrałem to jak spoliczkowanie. Staram się przeprowadzić lekcje języka angielskiego tak ciekawą jak tylko się da, a ci niewdzięcznicy mówią, że nie warto w ogóle przejmować się już żadnym językiem obcym.


6 korzyści płynących z nauki języka angielskiego online

Bez względu na to, jakie było twoje noworoczne postanowienie w tym roku, prawdopodobnie nie wiązało się ono z pobytem w domu przez cały dzień. Dla wielu z nas plany uległy nie tyle co małej zmianie, ale kompletnej reorganizacji. Mając więcej czasu w domu, szukamy czegoś nowego do zrobienia. Dlaczego więc by nie zdecydować się na podszkolenie swojego poziomu językowego?


Ćwiczenia z Present Simple i Present Continuous

1. Complete the sentences with the following verbs in the correct form.

get, happen, look, lose, make, start, stay, try, work


Idioms and phrasal verbs - AROUND

around the bend

Definition: crazy - szalony, stuknięty

Tom's going round the bend with all the new responsibilities.


Podstawowe czasowniki w angielskim

Podstawowe czasowniki angielskie, niezbędne do porozumienia się w języku angielskim. Obok każdego czasownika podana jest wymowa fonetyczna. Dodatkowo, krótkie ćwiczenie sprawdzające znajomość słówek oraz interaktywny quiz. Zachęcamy również do nauki czasowników za pomocą interaktywnych fiszek. Sami oceniamy czy znamy dane słowo czy nie, poprzez oznaczenie je znakiem ✓ bądź X. W zależności od naszego wyboru, system będzie częściej losował słowa, których nie znamy, dzięki czemu łatwiej je zapamiętamy.


Szkoły językowe wzbogacają swoją ofertę

Znajomość języków obcych, a szczególnie języka angielskiego to przepustka do lepszej pracy i życia. z tego powodu większość uczniów nie ogranicza się tylko do nauki w szkole. Rośnie zainteresowanie dodatkowymi kursami ze strony studentów i osób pracujących, co mobilizuje szkoły językowe do podnoszenia jakości oferowanych usług.


Angielski w pytaniach 43 - Common Mistakes

get drunk


Czy nieznajomość angielskiego to obciach?

Jakiś czas temu natknąłem się na artykuł w Onecie, według którego prawie milion osób mieszkających w Wielkiej Brytanii nie zna języka angielskiego.


Zarobki nauczycieli języka angielskiego

Ile zarabia nauczyciel angielskiego?

W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć temat zarobków nauczycieli języka angielskiego.


Angielski w pytaniach 41 - Passive Voice

passive voice strona bierna angielski


Angielski w pytaniach 40 - Parts of Face

części twarzy po angielsku - parts of face


Angielski w pytaniach 39 - Who, Which, That

grupy wyrazów - który wyraz nie pasuje