Angielski w pytaniach 39 - Who, Which, That

who which czy that

Wybierz poprawną odpowiedź.

People ________ live in glass houses shouldn't throw stones.

who

which

that