lucynakania's blog

Ćwiczenia z Present Simple i Present Continuous

1. Complete the sentences with the following verbs in the correct form.

get, happen, look, lose, make, start, stay, try, work


Podstawowe czasowniki w angielskim

Podstawowe czasowniki angielskie, niezbędne do porozumienia się w języku angielskim. Obok każdego czasownika podana jest wymowa fonetyczna. Dodatkowo, krótkie ćwiczenie sprawdzające znajomość słówek oraz interaktywny quiz. Zachęcamy również do nauki czasowników za pomocą interaktywnych fiszek. Sami oceniamy czy znamy dane słowo czy nie, poprzez oznaczenie je znakiem ✓ bądź X. W zależności od naszego wyboru, system będzie częściej losował słowa, których nie znamy, dzięki czemu łatwiej je zapamiętamy.


ZABAWY

bawić się w berka to play tag
berek tag
bieg z przeszkodami obstacle race
ciuciubabka blind man`s buff
gra w klasy hopscotch


SPOSOBY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU

ćwiczyć exercise, work out, practise
czatować na Internecie chat on the Internet
dance taniec
drukarstwo printing
dyskoteka disco
dziewairstwo ręczne knitting


KABARET

artysta kabaretowy cabaret artist
dowcip joke
głupek fool
iść do kabaretu to go to a cabaret
kabaret cabaret
kabrecik short cabaret performance


Syndicate content