What is a blog

A weblog is a journal that is frequently updated and intended for general public consumption.

This webblog is to make you practise your English. That is why you are advised to write everything in English. And of course as often as possible.

To find out more about blogs go to What is a blog?

Create new blog entry.

Eating out in Great Britain

Będąc za granicą zwykle ciężko pozwolić sobie na gotowanie domowych posiłków.


Różnica między czasownikami watch, look at i see

Look, watch i see często traktowane są jako synonimy. Musimy pamiętać jednak, że są miedzy nimi różnice i w zależności od sytuacji używamy jednego z tych trzech czasowników do wyrażenia podobnej czynności - czyli oglądania czegoś. Przyjrzyjmy się tłumaczeniom:

  • look – patrzeć, spojrzeć
  • watch – oglądać, obserwować
  • see – widzieć

Ciekawostki dot. zdań porównawczych

W poniższych zdaniach porównawczych, jeśli w pierwszej części zdania występuje czasownik być (be), w drugiej części zdania ten sam czasownik odnosi się do przyszłości - patrz zdania


witam :)

Witam serdecznie :) `
Mieszkam w Grecji od dziesięciu lat. Jestem kobietą pracującą i starającą się o to, by żyć jak najlepiej i iść wciąż do przodu :)
Pozdrawiam serdecznie :)


Jak być bogatym

Piszę do ludzi młodych! Jesteś w UK, masz pracę, wynajmujesz pokój – może ogólnie jesteś zadowolony, no ale czy nie przegapiasz okazji, by się wzbogacić?a, no a my –w miarę możliwości – chcielibyśmy kupić taniej i sprzedać drożej.


Ciekawe zdania z zaimkiem it

Należy najpierw zapoznać się z przykładowymi zdaniami poniżej:

1.I find/consider/think it nice meeting you = I find/consider/think it nice to meet you    

Uważam za rzecz miłą spotkanie z tobą

2.She finds/considers/thinks it strange having to do it = She finds/considers/thinks it strange to have to do it
Uważa za rzecz dziwną konieczność robienia tego

3.He deems it a privilege being here = He deems it a privilege to be here  
Uważa, że przywilejem jest być tu
 


Sekret mówienia po angielsku

Jesteś tu od tygodnia? Od paru lat, ale boisz się mówić lub się nigdy nie nauczyłeś, bo "Marcin" Ci wszystkie sprawy załatwia? Przeczytaj – i mów!


Angielskie przyimki - ciekawe przykłady

Należy najpierw zapoznać się z przykładowymi zdaniami poniżej:

I am pleased/satisfied/delighted about/at/by/with it
Jestem z tego zadowolony


Angielski metodą transferencji

Należy najpierw zapoznać się z przykładowymi zdaniami poniżej:


A few words about transcreation

When translating a text, one must often take into consideration elements which are specific for the target culture.


Jak zacząć uczyć się obcego języka i utrzymać motwację?

Żeby skutecznie nauczyć się języka obcego potrzebujesz dwóch rzeczy. Dobrej metody (20% sukcesu) i zapału (80% sukcesu).


Idiomatic expressions with animals

Zwierzęta stanowią integralną część naszej planety. Są z nami od zarania dziejów i jesteśmy w dużym stopniu od nich uzależnieni.


Stypendia zagraniczne

EF International Academy oferuje naukę za granicą i prestiżowe dyplomy takie jak A-Level czy tez IB w Anglii i Stanach Zjednoczonych.


Studia za Granicą

Studia za Granicą

Jechać czy nie jechać?