What is a blog

A weblog is a journal that is frequently updated and intended for general public consumption.

This webblog is to make you practise your English. That is why you are advised to write everything in English. And of course as often as possible.

To find out more about blogs go to What is a blog?

Create new blog entry.

Angielski w pytaniach 25

idiom nauka angielskiego


Angielski w pytaniach 24

Jaki idiom oznacza "brzmieć znajomo" (sound familiar)?
idiom brzmieć znajomo po angielsku


Angielski w pytaniach 23

Dziś idiomy angielskie: Jak po angielsku powiedzieć "być złapanym na gorącym uczynku"

być złapanym na gorącym uczynku po angielsku


Jak szybko samodzielnie nauczyć się mówić po angielsku?

JAK SZYBKO nauczyć się rozmawiać w języku angielskim? - sprawdzone metody nauki dające szybkie efekty.


POSTANOWIENIA NOWOROCZNE - poznaj 5 sposóbów na to aby w końcu nauczyć się angielskiego.

POSTANOWIENIA NOWOROCZNE — czyli 5 sposobów na to, aby w końcu nauczyć się języka angielskiego!


Angielski w pytaniach 22

Jak tam Wasze prezenty świąteczne? Dostał ktoś nowy telefon?

opisywanie telefonu po angielsku


Angielski w pytaniach 21

różnica między I i ME


Angielski w pytaniach 20

wybierz poprawne zdanie


Angielski w pytaniach 19

słownictwo angielskie


Angielski w pytaniach 18

formy grzecznościowe - would you like


Angielski w pytaniach 17

słownictwo angielskie związane z pracą


Angielski w pytaniach 16

słownictwo angielskie związane z pracą


Angielski w pytaniach 15

zdania warunkowe


Angielski w pytaniach 14

idiomy angielskie - donkey's years