What is a blog

A weblog is a journal that is frequently updated and intended for general public consumption.

This webblog is to make you practise your English. That is why you are advised to write everything in English. And of course as often as possible.

To find out more about blogs go to What is a blog?

Create new blog entry.

Angielski w pytaniach 37 - Meetings

angielski w biznesie


Angielski w pytaniach 36 - idiomy

idiomy angielskie


10 przydatnych i popularnych wyrażeń używanych w mowie potocznej.

Przedstawiamy listę 10 ciekawych potocznych zwrotów po angielsku, które często używane są podczas rozmów. Zapewne nie ma ich w typowych czytankach w książkach do nauki angielskiego, ale warto je poznać.


Angielski w pytaniach 34 - kolokacje

wyrażenia z take - kolokacje w angielskim


Angielski w pytaniach 30

podawanie godzin w języku angielskim


Angielski w pytaniach 29

różnica między look watch see


Angielski w pytaniach 28

angielski w pytaniach - słownictwo - wzrok


Angielski w pytaniach 27

kick the bucket idiom


Angielski w pytaniach 26

football vocabulary