Available sets:

Idiomy z kolorami (31) words
Idioms (11) words
Idioms - miscellaneous (11) words
Advanced idioms (13) words
zwroty grzecznościowe (7) words