Available sets:

At The Seaside (27) words
Means of transport (21) words
Podróżowanie samolotem (22) words
Vehicles (29) words
Jazda pojazdem (24) words
Travelling by train (20) words
Country and Nationality cz. I (31) words
Country and Nationality cz. II (31) words
Country and Nationality cz. III (11) words
Asia [Azja] (31) words
Africa [Afryka] (26) words
Mountains (31) words
At the seaside (5) words
TRAVEL (15) words
COUNTRIES (28) words
car (from outside) - samochód (z zewnątrz) (23) words
car (inside) - samochód (wewnątrz) (22) words
Means of transport (18) words
Przydatne Słówka (23) words
lotnisko (13) words
Państwa (28) words
środki transportu (16) words
stacje (7) words
ludzie w podróży (10) words
travelling (18) words
wakacje (8) words
attractions (13) words
attractions 2 (15) words
zakwaterowanie (15) words
przydatne przedmioty (15) words
kierunki (11) words
wypadki (10) words
podróż - useful phrases (15) words
GIMNAZJUM SŁÓWKA PODRÓŻE, TURYSTYKA (31) words
Podróże (21) words