Available sets:

Kolory (17) words
Kształty (31) words
Nazwy miesięcy (13) words
Dni tygodnia (8) words
Święta (17) words
Przymiotniki cz.1 (20) words
Przymiotniki cz.2 (21) words
Przymiotniki cz.3 (18) words
Przymiotniki cz.4 (21) words
Przymiotniki cz.5 (21) words
Przymiotniki cz.6 (21) words
Przymiotniki cz.7 (21) words
Przymiotniki cz.8 (18) words
Przymiotniki cz.9 (17) words
Przymiotniki cz.10 (15) words
Przymiotniki cz.11 (13) words
Przysłówki (13) words
Przysłówki cd. (14) words
Dyscypliny sportowe (22) words
Sport (12) words