Check Your knowledge

Current set - ludzie w podróży

Fiszki with current wordsset.

English word:

Polish word: