Check Your knowledge

Current set - Życie - Life - przydatne wyrażenia

Test with current wordsset.