The Story of Miss Moppet

Krótka bajka do czytania dla dzieci o myszce o kotku. Pod każdym zdaniem, znajduje się polskie tłumaczenie.

Miss Moppet

This is a Pussy called Miss Moppet, she thinks she has heard a mouse!

To jest Pussy o imieniu Miss Moppet, wydaje jej się, że słyszała mysz!

Mouse

This is the Mouse peeping out behind the cupboard, and making fun of Miss Moppet. He is not afraid of a kitten.

To jest Mysz podglądająca za szafką i żartująca z Miss Moppet. On nie boi się kotka.

To jest panna Moppet skacząca tuż za późno.

This is Miss Moppet jumping just too late; she misses the Mouse and hits her own head.

To panna Moppet skacząca nieco za późno; chybia Myszkę i uderza we własną głowę.

She thinks it is a very hard cupboard!

Ona uważa, że to bardzo twarda szafka!

Ona uważa, że to bardzo twarda szafka!

The Mouse watches Miss Moppet from the top of the cupboard.

Mysz obserwuje Miss Moppet z górnej części szafki.

Mysz obserwuje Miss Moppet z górnej części szafki.

Miss Moppet ties up her head in a duster, and sits before the fire.

Panna Moppet zawiązuje głowę w ściereczce do kurzu i siedzi przed pożarem.

Panna Moppet wiąże głowę w ściereczce do kurzu i siedzi przed ogniem

The Mouse thinks she is looking very ill. He comes sliding down the bell-pull.

Myszka uważa, że wygląda na bardzo chorą. Zsuwa się w dół po sznurku dzwonka.

Mysz zsuwa się po dzwonku. Mysz podchodzi nieco bliżej.

Miss Moppet looks worse and worse. The Mouse comes a little nearer.

Panna Moppet wygląda coraz gorzej. Mysz podchodzi trochę bliżej.

Panna Moppet trzyma swoją biedną głowę w łapach, i patrzy na niego przez dziurę w odkurzaczu.

Miss Moppet holds her poor head in her paws, and looks at him through a hole in the duster. The Mouse comes very close.

Panna Moppet trzyma swoją biedną głowę w łapach, i patrzy na myszkę przez dziurę w odkurzaczu. Mysz podchodzi bardzo blisko.

And then all of a sudden—Miss Moppet jumps upon the Mouse!

I wtedy nagle panna Moppet wskakuje na Myszkę!

Panna Moppet myśli, że będzie dokuczać Myszce. She ties him up in the duster...

And because the Mouse has teased Miss Moppet—Miss Moppet thinks she will tease the Mouse; which is not at all nice of Miss Moppet.

A ponieważ mysz droczyła się z panną Moppet; panna Moppet myśli, że będzie dokuczać myszy; co wcale nie jest miłe z panną Moppet.

She ties him up in the duster, and tosses it about like a ball.

Związuje go w ściereczce do kurzu i rzuca nim jak kulą.

...and tosses it about like a ball.

But she forgot about that hole in the duster; and when she untied it—there was no Mouse!

Ale ona zapomniała o tej dziurze w ściereczce do kurzu; a kiedy ją rozwiązała, nie było żadnej Myszki!

Ale zapomniała o tej dziurze w szmatce do kurzu. Wykręcił się i uciekł; i tańczy jig na górze szafki!

He has wriggled out and run away; and he is dancing a jig on the top of the cupboard!

Wykręcił się i uciekł; i tańczy na górze szafki!

Bajka o myszce - tekst po angielsku dla dzieci