Yes / No w slangu angielskim

Język angielski to nie tylko gramatyka angielska i oficjalne słownictwo z Oxfordu, ale też masa idiomów, phrasal verbs, no i oczywiście slangu. Dziś zajmiemy się tylko dwoma słowami, a mianowicie yes i no.

Co to znaczy YEP?

Zaczynamy od słowa yes, czyli tak. Będąc za granicą, napewno spotkacie się z takimi słowami:

yep /jɛp/
yeah /jɛː/
yup /jʌp/

Przykłady użycia YEP:

A: Yeah, swimming is awesome B: Yep

Przykłady użycia YEAH:

Will you ​drive? B: Yeah, ​sure.

Do you like ​your ​job? B: Yeah, it's all ​right

Przykłady użycia YUP:

Can you ​see her? B: Yup, there she is.

Wszystkie one oznaczają w slangu YES i są na tyle często używane, że warto je znać.

Co to znaczy NOPE?

Skoro było już yes, to czas na NO. Jeśli chcemy powiedzieć nie, po bardziej młodzieżowemu, to możemy użyć słów:
nope /nəʊp/
naw /nɔː/
nah /nɑː/

Przykłady użycia NOPE:

A: Have you seen it? B: Nope.

A: Have you finished the book yet? B: Nope.

Nope, I'm not going.

Przykłady użycia NAW:

A: Did you like the party? B: Hell naw, it was bunk!

A: Want some toast? B: Naw.

Przykłady użycia NAH:

A: Want a lift? B: Nah, that’s okay.

A:You know, Duda could actually be considered a competent president. B: (pause) Nah....

yes no slang