Sounds made by animals

Fiszki: Dźwięki jakie wydają zwierzęta

 
 
1/44

ANIMAL NAME OF SOUND/VERB
bear roar (ryczeć)
bee buzz (bzyczeć)
cat meow (miałczeć)
cockerel crow (piać)
cuckoo cuckoo (kukać)
cow moo (muczeć)
crocodile snap (kłapać)
crow caw (krakać)
dog bark (szczekać)
dog growl (warczeć)
dog howl (wyć)
dog yelp (skomleć)
donkey bray (ryczeć)
duck quack (kwakać)
elephant trumpet (trąbić)
frog croak (rechotać)
goat bleat (beczeć, meczeć)
goose cackle (gdakać)
hen cluck (gdakać)
horse neigh (rżeć)
lion roar (ryczeć)
mouse squeak (piszczeć)
owl hoot (pohukiwać)
parrot squawk (zaskrzeczeć)
pig grunt (chrumkać)
sheep bleat (meczeć)
snake hiss (syczeć)
sparrow twitter (ćwierkać)
turkey gobble (gulgotać)
woodpecker drill (~stukać)
wolf howl (wyć)

 

dzwięki wydawane przez zwierzęta po angielsku