Słownictwo związane z oczami i widzeniem

Vocabulary relating to eyes and seeing

see - widzieć, zobaczyć, zauważyć

I can see the sun.
Widzę słońce.

I can't see anything.
Nic nie widzę.

Can you see me?
Widzisz mnie?

 

watch - oglądać, obserwować, przyglądać się

The teacher likes to watch the children play.
Nauczyciel lubi oglądać jak dzieci się bawią

Three men in dark coats were watching my house.
Trzech mężczyzn w ciemnych płaszczach obserwowało mój dom.

Watch your step, Tim.
Uważaj jak idziesz, Tim.

 

wink - mrugnąć

When someone winks they close one eye.
Kiedy ktoś mruga to zamyka oko.

She winked at me
Mrugnęła do mnie (puściła mi oczko)

 

look - patrzeć, spoglądać

People should look when they are crossing the street.
Ludzie powinni się rozglądać kiedy przechodzą przez ulicę.

My mum is looking at the turtle
Moja mama patrzy na żółwia.

Thomas looked at his watch.
Tomasz spojrzał na swój zegarek.

Look at this!
Popatrz na to!

 

roll - kręcić (oczami, żeby wyrazić swoje niezadowolenie)

If someone is not happy, than sometimes they roll their eyes.
Jeśli ktoś nie jest zadowolony, czasem przewraca oczami.

 

open - otworzyć

It always hard to open your eyes in the morning.
Zawsze jest ciężko otworzyć oczy z rana

 

close - zamknąć

When we sleep we close our eyes.
Gdy śpimy zamykamy oczy.

Close your eyes/Shut your eyes
Zamknij oczy

 

cry - płakać

I do not like to see people cry.
Nie lubię patrzeć na płaczących ludzi.

 

squint - zmrużyć oczy, zezować (British English)

People squint (almost closing their eyes in order to try to see something better) when they are trying very hard to see something.
Ludzie mrużą oczy (prawie zamykają oczy aby coś lepiej widzieć), aby zobaczyć coś co jest słabo widać.

 

glance - spoglądać, rzucać okiem, zerkać

Will you glance through this report?
Czy rzucisz okiem na ten raport?

 

glimpse - catch sight of somebody - ujrzeć w przelocie
catch a glimpse of sth - rzucić okiem na coś
get a glimpse of sth - rzucić okiem na coś


 

stare at sth - gapić się na coś, wpatrywać

Dude, stop staring at me!
Koleś, przestań się na mnie gapić!

For a long moment I stared at the actress.
Przez dłuższą chwilę wpatrywałem się w aktorkę.

 

gaze at sth - wpatrywać się w coś intensywnie

He can spend hours sitting and gazing at the float. On może godzinami siedzieć i wpatrywać się w spławik.

 

Przykładowe zdania z dodatkowym słownictwem

 

Most of us wear glasses, but hardly any of us understand our optical prescriptions.
Większość z nas nosi okulary, ale prawie nikt nie rozumie recept optycznych.

 

My right eye is better than my left one and my eyesight is better for distance than reading.
Moje prawe oko jest lepsze niż moje lewe i mój wzrok jest lepszy na odległość niż do czytania.

 

I'm (minus) 3.5 dioptres in my left eye and (minus) 4 in my right eye.

 

I need (minus) 3.5-dioptre lenses in my left eye and (minus) 4-dioptre ones in the other.

 

I need lenses of (minus) 3.5 dioptres in my left eye and lenses of (minus) 4 dioptres in the other.

 

I'm nearsighted / shortsighted (a person saying this is sure to be wearing a pair of glasses with lenses of the negative power of dioptres; used by a person with myopia, ie nearsightedness/shortsightedness)

 

I'm farsighted / longsighted (a person saying this is certain to be wearing a pair of glasses with lenses of the positive power of dioptres; used by a person with hyperopia, ie farsightedness/longsightedness)

 

People wear glasses to help them see
Ludzie noszą okulary by lepiej widzieć.

 

You can wear contact lenses on your eyes to help you see better.
Możesz nosić soczewki kontaktowe, które pomogą Ci lepiej widzieć .

 

She used to wear glasses, but she had laser surgery, and now she doesn't wear them anymore. She looked better with glasses.
Kiedyś nosiła okulary, ale miała operację laserową, i teraz ich nie nosi. Wyglądała lepiej w okularach.

 

Hyperopia is the medical term for farsightedness
Nadwzroczność jest terminem medycznym dla dalekowzroczności.


 

Glossary

glasses - okulary
optical prescriptions - recepty od okulisty
eyesight - wzrok
dioptre - dioptria
be nearsighted / shortsighted - być krótkowidzem
hyperopia - nadwzroczność
short-sightedness / nearsightedness (American English) - krótkowzroczność (gdy ktoś jest krótkowidzem)
be farsighted / longsighted - być dalekowidzem
contact lenses - szkła kontaktowe
laser surgery - operacja laserowa (laserowa korekcja wzroku)
farsightedness - dalekowzroczność

 

Lekcja wideo