Positive Characteristics – pozytywne cechy charakteru

Słownictwo - positive characteristics – pozytywne cechy charakteru

Wykaz pozytywnych cech charakteru po angielsku

 

Fiszki: pozytywne cechy charakteru po angielsku

Czekaj
Wczytuję słówka

 
 
1/44

pozytywne cechy charakteru positive characteristics
altruistyczny altruistic
bezinteresowny disinterested, selfless
bezkompromisowy uncompromising
błyskotliwy brilliant, sparkling
bystry sharp
cierpliwy patient
czujny, uważny attentive, careful, watchful, wary, alert, vigilant
dobrotliwy, łagodny kindly, benevolent, kind-hearted
dobry good, kind
dobrze wychowany well-bred, polite
dociekliwy inquisitive, searching
dokładny, staranny careful, thorough
dziarski lively, sprightly, brisk
emocjonalny, uczuciowy emotional
empatyczny empathic
godny zaufania trustworthy
ideowy idealistic
łaskawy, pobłażliwy clement, lenient
lojalny loyal
mądry wise, clever
moralny moral
namiętny passionate
nieprzekupny incorruptible
nieskazitelny, bez zarzutu perfect, immaculate, spotless, impeccable, flawless
nieugięty unyielding
niewinny, cnotliwy innocent
odpowiedzialny responsible, reliable
odważny, nieustraszony, śmiały courageous, brave, daring, fearless
ofiarny, pełen poświęceń devoted, dedicated
pogodny serene, cheerful, cheery
pojętny intelligent, clever, sharp
pomysłowy ingenious
porządny, przyzwoity decent, respectable
posłuszny obedient
pracowity hard-working, laborious, diligent, industrious
prawdomówny truthful
przenikliwy, wnikliwy penetrating, shrewd, searching
przezorny, przewidujący prudent, cautious
przyjacielski, życzliwy friendly
racjonalny rational, reasonable
rozsądny reasonable, sensible
rozważny, roztropny, rozsądny cautious, prudent, judicious
rzetelny reliable, honest
samodzielny independent, self-reliant, self-sufficient
skromny modest
śmiały audacious, bold
spokojny calm, quiet
spostrzegawczy observant, perceptive
sprytny, zaradny clever, smart, cunning
stanowczy firm, unyielding, definite
subtelny, delikatny subtle, delicate
sumienny conscientious
swobodny, naturalny natural
swobodny, nieskrępowany easy, natural, comfortable
szczery, otwarty frank, sincere, candid, honest
szczodry generous, open-handed
szlachetny noble, magnanimous
tolerancyjny tolerant
troskliwy caring, attentive, solicitous
trzeźwy, trzeźwo myślący sober, level-headed, realistic, rational
uczciwy honest
uprzejmy polite, kind
uprzejmy polite, courteous, kind
wesoły joyful, merry, jolly, cheerful
wielkoduszny, wspaniałomyślny generous, magnanimous
wierny faithful, loyal
wrażliwy sensitive
wynalazczy inventive
wyrozumiały lenient, indulgent, tolerant, forbearing
wytrzymały, odporny resistant, tough, robust
zdolny talented, gifted, apt, clever
zmyślny clever, ingenious
zrównoważony stable, even tempered

 

Comments

Sporo tych cech charakteru po

Sporo tych cech charakteru po angielsku, ja szczerze mówiąc wolałbym kilka głównych, niż taka obszerna lista jak tu. To się bardziej przydaje jak się pisze opowiadanie i potrzebne są różne cechy charakteru po angielski niż do typowej nauki słówek z fiszek