Negative Characteristics – negatywne cechy charakteru

Słownictwo - negatywne cechy charakteru

Wykaz cech charakteru wraz z tłumaczeniem i przykładami użycia.

 

Fiszki: negatywne cechy charakteru po angielsku

alto
tall

 
 
1/44

negatywne cechy charakteru negative characteristics
bałaganiarski messy
bezczelny impudent, insolent, cheeky
bezlitosny merciless, pitiless, ruthless
bezwolny, o słabej woli passive, inert
bojaźliwy timid, fearful
brutalny brutal
chciwy, zachłanny, łasy greedy, rapacious
chytry, przebiegły sly,cunning
ciekawski curious, inquisitive, prying
czepliwy, czepialski niggling, snippy
drażliwy irritable, touchy
drobiazgowy petty
dwulicowy, obłudny, fałszywy double-faced, two-faced, double-dealing
dziki, nieokrzesany uncouth, coarse
gadatliwy talkative, garrulous
grubiański, ordynarny rude, gross, uncouth, coarse, crude
gwałtowny violent, intense, fierce
histeryczny hysterical
impulsywny impulsive
interesowny mercenary, self-interested
jednostronny, stronniczy partial, biased
kapryśny capricious
kłótliwy quarrelsome
krnąbrny, niesforny, niepokorny unruly
łatwo wpadający w gniew quick-tempered, irritable, impetuous
lekceważący disrespectful
leniwy lazy, idle
małoduszny mean-spirited
małomówny silent, quiet, close-lipped, tight-lipped
nachalny pushy, insistent, importunate
nadęty, napuszony puffed up, self-important, conceited
nerwowy excitable, irritable
niechlujny, niestaranny slovenly, sloppy, untidy, disorderly
niedbały sloppy
nieostrożny, nieuważny careless
zaniedbujący neglectful
nieposkromiony uncontrollable, unbridled, wild
nieprzewidywalny unforeseeable, unpredictable
niespokojny, nerwowy excitable, irritable, nervous, jumpy
nieuważny, nieostrożny careless, imprudent, incautious
niezdecydowany undecided, hesitant
nieznośny unbearable, intolerable, insufferable
niezrównoważony unbalanced, unstable
obrażalski sulky, touchy, huffy
ograniczony narrow-minded
okrutny cruel
podejrzliwy, nieufny suspicious, distrustful
podły mean, vile, ignoble, despicable
podstępny, zdradziecki, perfidny perfidious, mean, base, nasty
ponury gloomy, cheerless, dismal
przesądny, zabobonny superstitious
przewrotny, obłudny perverse
pusty empty
rozpasany, nieumiarkowany immoderate, excessive
rozpuszczony spoilt
rozrzutny extravagant, wasteful, lavish
rozwiązły, rozpustny immoral, dissipated
samowolny wilful, willful, arbitrary
sangwiniczny sanguine
skąpy mean, stingy, tight-fisted, parsimonious
skrupulatny scrupulous, meticulous, punctilious
skryty secretive
strachliwy fearful, jumpy, cowardly, faint-hearted
surowy strict, severe, harsh
szalony mad, insane, crazy, mental
szorstki harsh, brusque
tchórzliwy cowardly, chicken-hearted, gutless
uprzedzony prejudiced, biased
wredny mean, nasty
wrogi enemy, hostile
wybuchowy, porywczy explosive, violent
wyniosły haughty
zawistny, zazdrosny envious, jealous
złośliwy malicious, spiteful, malevolent, mean
zły bad, evil

 

Comments

Cechy charakteru po angielsku

Cechy charakteru po angielsku to był mój ostatni temat na lekcji języka angielskiego. Tu jest ciekawie opracowane, ale brakuje mi jednej ważnej rzeczy - przykłady użycia. Wiem z poprzednich artykułow na tej stronie że słówka należy uczyć się w całych frazach, a nawet zdaniach, więc dlaczego cechy charakteru po angielsku nie mają żadnych przykładów?