Mind

Dzisiaj zajmiemy się słówkiem "mind" oraz kilkoma wyrażeniami, w których to słowo występuje.

Rzeczownik "mind" oznacza umysł, rozum, inteligencję, osobę inteligentą (She is such a mind)

Poniżej znajduje się kilka wyrażeń i idiomów ze słowem MIND, które warto znać.

 • Open-minded - wolny od uprzedzeń

  It’s difficult to be around people who aren’t open-minded. They always complain about everything. Jest ciężko przebywać z ludźmi, którzy nie są wolni od uprzedzeń. Ciągle na wszystko narzekają

 • Narrow-minded – o wąskich horyzontach, ograniczony, (przeciwieństwo open-minded)

  I hate Tim. He is a narrow-minded racist. Nienawidzę Tima, jest ograniczonym rasistą

 • Have a lot on your mind - mieć dużo problemów

  Mum: Tim, are you all right? You look sad. Tim, wszystko w porządku? Wyglądasz na smutnego.
  Son: I’ve had a lot on my mind recently.Mam ostatnio dużo problemów.

 • Mind your own business - nie wtrącać się w nie swoje sprawy, pilnować swojego nosa

  Mate, you need to change your job. Stary, musisz zmienić pracę.
  Mind your own business. Pilnuj swojego nosa.

 • Be in two minds about something - być niezdecydowanym

  I am in two minds about whether to go to the party with her or not. Nie mogę się zdecydować czy iść na imprezę z nią czy nie.

 • Make up your mind - zdecydować się

  I'm sorry, I can't wait any longer, you need to make up your mind now. Przykro mi, nie mogę dłużej czekać, musisz się zdecydować teraz.

 • Change your mind - make a new decision or opinion from your old one.

  Honey, if you change your mind, please let me know. Kochanie, jak zmienisz zdanie, daj mi znać.

 • Bear something in mind - brać pod uwagę, pamiętać o czymś

  Bearing in mind that we have had so little experience, I thought we did very well. Biorąc pod uwage że nie mieliśmy doświadczenia, pomyślałem, że poszło nam nieźle.

 • Never mind – nie ważne, nie istotne (it doesn’t matter); nic nie szkodzi

  What did you want to ask me? Never mind, it is too late now. Co chciałeś mi się spytać? Nie ważne, i tak już za późno.

 • To be bored out your mind – być bardzo znudzonym.

  The lecture went on for hours. I was bored out of my mind. Wykład ciągnął się godzinami. Byłem strasznie znudzony.

 • Out of one's mind / lose one's mind - oszaleć, postradać zmysły

  Are you out of your mind?! I can't wear it for the wedding! Oszalałeś? Nie mogę tego założyć na wesele.

 • Have a one-track mind - myśleć jednotorowo, mieć jednokierunkowe zainteresowanie

  Mike has got a one-track mind - all he talks about is tennis. Mike ma tylko jedno na myśli - ciągle mówi o tenisie.

 • Slip somebody's mind - wylecieć z pamięci

  Have you bought some milk? I'm so sorry, it completely slipped my mind.Kupiłeś mleko? Bardzo mi przykro, zupełnie wyleciało mi z głowy.

  Nie można również zapomnieć o wyrażeniu:

 • Do you mind? Czy masz coś przeciwko?

  Do you mind if I open the window? Masz coś przeciwko bym otworzył okno?
  Jeśli nie mamy nic przeciwko, odpowiadamy, "No, I don't"/ "No, I don't mind", jeśli przeszkadza nam, to "Yes, I do". Nie brzmi to zbyt uprzejmie, i normalnie byśmy powiedzieli, np. Oh, I'm sorry, but I would rather keep it closed, it's quite chilly outside, isn't it?