Let

Dzisiejsze słówko to LET. Wczoraj dodaliśmy artykuł na temat konstrukcji let's + verb, dostępny pod adresem: konstrukcja let's z czasownikiem, dziś chcielibyśmy rozszerzyć trochę ten temat, dodając kilka ciekawych wyrażeń ze słowem LET.

Let to oczywiście wynająć. Mieszkając w UK zapewne spotkaliście się z szyldami typu letting agency, flat for let (rent), itd

We moved to Germany and let our flat in Warsaw. Wyprowadziliśmy się do Niemiec i wynajeliśmy nasze mieszkanie w Warszawie

Let oznacza również pozwolenie,

My parents let me work during the weekends. Moi rodzice pozwalają mi pracować w czasie weekendów

Honey, let me do it. Kochanie, pozwól mi to zrobić.

The police aren’t letting anybody out of the building. Policja nie pozwala nikomu opuszczać budynku

Zwróćcie uwagę na poniższe zdania:

Let us watch TV, please. (prośba o pozwolenie)

Let’s watch TV. (oznacza coś innego, jest to sugestia, obejrzyjmy telewizję)

Let alone something - nie mówiąc o czymś, nie wspominając o czymś, a co dopiero (much less)

I’ve never met any singer, let alone Katie Price. Nigdy nie spotkałem żadnej piosenkarki, a co dopiero Katie Price.

His appearance is shocking, let alone his behaviour. Jego wygląd jest szokujący, nie wspominając o jego zachowaniu.

Let go ma kilka znaczeń: zwolnić kogoś, odpuszczać, nie przejmować się, zaniedbywać swój wygląd, ale też puść!,

My company let five people go. Moja firma zwolniła pięciu ludzi.

Once I get a new job I won't let go. Jak tylko dostanę nową pracę, nie odpuszczę.

Just let yourself go and watch the movie. Odpuść sobie (wyluzuj) i obejrz film.

After the wedding, she really let herself go and gained a lot of weight. Po ślubie bardzo się zaniedbała i dużo przytyła

Don't touch me, let me go! Nie dotykaj mnie, puść mnie! (zostaw mnie!)

Let your hair down - wyluzować się, zrelaksować się, pójść w tango, zaszaleć, odpuścić sobie

At the office party, everybody let their hair down and we had fun.

Don’t let it get you down nie załamuj się

We all make mistakes. Don’t let it get you down. Wszyscy popełniamy błędy, nie załamuj się.

Let me see / let me think - niech pomyślę, daj mi chwilę (wyrażenie stosowane by zdobyć chwilę na zastanowienie się nad kolejnym ruchem, odpowiedzią)

A good restaurant? Let me see. How about The Playo? Dobra restauracja? Niech pomyślę. A może The Playo?

Let you off / let you off the hook - odpuścić komuś, podarować winę, wybawić kogoś z opresji

I made a mess but my wife let me off. Narobiłem kłopotów, ale żona mi odpuściła

I was supposed to go shopping after work but I was let off the hook as my girfriend did it. Miałem iść na zakupy po pracy, ale zostałem wybawiony z opresji, jako że moja dziewczyna to zrobiła.

Let’s say / let’s suppose - powiedzmy, że / przypuśćmy, że / wyobraźmy sobie, że (wyrażenia używane do hipotez, wymaiginowanych sytuacji)

Let’s say your plan doesn’t work out. What would you do then? Przypuśćmy, że twój plan nie wypali. Co wtedy zrobimy?

Let’s suppose that we you get the payrise. Will you tell your wife? Przypuśćmy, że dostaniesz podwyżkę. Powiesz żonie?

Let off steam wyładować się, wypuścić parę

We need to go out after the exams and let off steam. Musimy wyjść po egzaminach wyładować się/zresetować się.

Let’s call it a day. - na dzisiaj koniec

We’ve already painted two bedrooms. I’m tired – let’s call it a day. Pomalowaliśmy już dwie sypailanie. Jestem zmęczony - na dziś koniec.

Let somebody have it - zaatakować, uderzyć kogoś

When Tim finally got home almost five hours late, his wife let him have it.

Let (someone / something) in on - zdradzić sekret, wtajemniczyć

I’ll let you in on a little secret – Tina got the job because she has slept with the boss. Zdradzę ci mały sekret - Tina dostała pracę, gdyż przespała się z szefem.

Let it be - niechże tak zostanie, zostaw to tak jak jest

Stop arguing! Let it be! That's enough! Przestań się kłócić! Daj temu spokój! Już wystarczy!

Let something drop / let something rest / let the matter rest - przestać o czymś mówić

It seems the press are not going to let the matter rest. Wydaje się, że prasa nie odpuści.