Kolokacje z czasownikiem HAVE

Lista wyrażeń występujących z czasownikiem HAVE - wraz z tłumaczeniami i przykładami użycia

 • have a bath - kąpać się
 • have a break - zrobić sobie przerwę
 • have a conversation/chat - rozmawiać
 • have a dream/nightmare - mieć sen/koszmar
 • have a drink - napić się
 • have a feeling - mieć wrażenie
 • have a good time - baw się dobrze
 • have a haircut - obciąć włosy
 • have a holiday - jechać na wakacje
 • have a look - spojrzeć
 • have a party - zrobić imprezę
 • have a problem - mieć problem
 • have a relationship - być w związku
 • have a rest - odpoczywać
 • have a try/go - spróbować
 • have an accident - mieć wypadek
 • have an argument / a row - kłócić się
 • have an experience - mieć doświadczenie
 • have difficulty - mieć trudność
 • have fun / a good time - dobrze się bawić
 • have lunch - jeść lunch
 • have sympathy - mieć sympatię

 

Kolokacje z HAVE w zdaniach

Mr Grey had an accident last night but he's OK now. We had an argument / a row about how to fix the car.
Pan Gray miał wypadek ostatniej nocy, ale teraz czuje się OK. Mieliśmy spór o to, jak naprawić samochód.

Let's have a break when you finish this exercise.
Zróbmy sobie przerwę po zakończeniu tego ćwiczenia.

I hope we'll have time to have a chat after the meeting.
Mam nadzieję, że będziemy mieć czas na rozmowę po spotkaniu.

The class had difficulty understanding what to do.
Klasa miała trudności ze zrozumieniem, co robić.

I had a nightmare last night. Ostatniej nocy miałem koszmar.

I had a frightening experience the other day.
Poprzedniego dnia miałem przerażające doświadczenie.

I have a feeling that something is wrong.
Mam wrażenie, że coś jest nie tak.

I'm sure you'll have fun on the school trip. Jestem pewien, że będziesz się dobrze bawić podczas szkolnej wycieczki.

The teacher wanted to have a look at what we were doing. Nauczyciel chciał spojrzeć na to, co robimy.

Let's have a party at the end of term.
Zróbmy imprezę pod koniec semestru.

Ask the teacher if you have problems with the exercise. Zapytaj nauczyciela, jeśli masz problemy z ćwiczeniem.

I'll explain what to do and then you can have a go/try. Wyjaśnię, co zrobić, a potem możesz spróbować.