Kłótnia

Z pewnością wielu z was zdarzyła się mała sprzeczka czy też potężna kłótnia. Muszę przyznać, że mi także. Powody były różne, od brudnego naczynia, które stało bezcelowo na stoliku, po wstrząsającą posadami domu ostrą wymianę poglądów. Oczywiście głębokie przekonanie o wyższości moich poglądów nad innymi, wzburzało tylko spokojne morze cierpliwości mojego przeciwnika. Skoro więc kłótnia jest nieodłącznym elementem naszego życia to może warto rozważyć kilka sposobów jej opisania.

Przedstawiamy słowa, które może nie przydadzą się w typowych dialogach angielskich, ale do kłótni będą idealne.

 

Słysząc słowo „kłótnia” czy też „sprzeczka” pierwszym skojarzeniem, jakie nasuwa się to czasownik argue. Innymi mogą być quarrel, fight oraz row. Znaczeniowo są one do siebie bardzo zbliżone. Przyjrzyjmy się poniższemu zestawieniu:

Argue / ˈɑː(r)ɡjuː / – wyrażenie to określa wymianę zdań, spokojną lub o bardziej zaostrzonym tonie wypowiedzi.

  • My husband and I are constantly arguing over little things.

  • My parents had an argument with a taxi driver who charged them extra to transport their suitcase.

Quarrel / ˈkwɒrəl/ - oznaczać może już troszkę bardziej zaciętą kłótnię, dotyczącą spraw prywatnych, w której obie strony starają się bronić swoich racji.

  • We have quarreled bitterly over finances.

  • There was a violent quarrel between a man and his wife.

Fight / faɪt/ - rzeczownik ten może być użyty w kontekście głośnej kłótni toczącej się pomiędzy bliskimi sobie osobami.

  • I can’t forget the nights listening to my parents fighting

  • We had a serious fight two weeks ago and we split up.

Row /ˈrau/ - rzeczownik ten określa głośną kłótnię. Bardzo zbliżony znaczeniowo do rzeczownika fight.

  • We had a blazing row last night and I haven’t seen him since.

  • Jessica couldn’t stand his behavior anymore so she stormed out of the room after a blazing row.

Podsumowując wszystkie przedstawione tu wyrażenia można dojść do wniosku, że różnice pomiędzy nimi są tak nieznaczne, że wręcz nie istnieją. Pozostawia nam to dużą swobodę ich użycia, a co za tym idzie odejścia od ciągłego użycia jednego wyrażenia na rzecz innych.

 

 

Autor: Monika Klapczyńska

 

 


Comments

I THINK IT SHOULD BE "ME AND

I THINK IT SHOULD BE "ME AND MY HUSBAND..." NOT "I AND MY HUSBAND"

wersja: My husband and I ....

wersja:

My husband and I .... jest poprawna

wersja:

My husband and me.... bylaby niepoprawna

wersja:

I and my husband.... bylaby niepoprawna

wersja:

Me and my husband.... bylaby poprawna