Employment - słownictwo związane z pracą

 

Fiszki: Praca i rozmowa o pracę

alto
tall

 
 
1/44

English Polish
blue-collar worker worker - pracownik fizyczny
bonus additional pay given to employee as incentive or reward premia, dodatek
curriculum vitae UK short account of one's education, career etc; résumé US; resume US - zyciorys
dismiss to remove or discharge from employment; to sack, to fire, to dismiss - zwolnic
employer person or firm who employs people - pracodawca
employee person employed - pracownik
interview an oral examination of an applicant for a job - also - rozmowa kwalifikacyjna
make redundant to dismiss because of not being needed - zwolnic z powodu redukcji etatów
maternity leave period of absence from work (for a woman) when having a baby - urlop macierzynski
notice advance warning of intention to resign - wypowiedzenie
perk perquisite - something additional to regular salary (eg: free meals; a car) dodatek
personnel the people who work for a firm - personel
personnel officer manager responsible for recruitment, training and welfare of personnel - urzednik dzialu kadr
promotion advancement in rank or position - awans
prospects opportunity for success, promotion etc - perspektywy
recruit to look for and employ personnel - rekrutowac
resign to give up a job - rezygnowac
retire to leave employment, esp. because of age - przejsc na emeryture
salary a fixed, regular payment, usually monthly, made by employer to employee - pensja
staff the people who work for a firm or a particular department; employees - personel
take on to employ; to hire - zatrudnic
white-collar worker an office worker - pracownik biurowy
I’m used to working in a busy environment Jestem przyzwyczajony do pracy w ciężkim środowisku
Customer-oriented Zorientowane na klienta
Being able to meet targets Być w stanie zrealizować cele
Handle stress easily Łatwo radzić sobie ze stresem
Team player Osoba umiejąca pracować w zespole
Can-do attitude Postawa - potrafię to zrobić!
Eager to learn Chętny do nauki
Good at multitasking Dobry w pracy wielozadaniowej
I have … years’ experience in the field Mam ... lat doświadczenia w dziedzinie
Proven track record Udokumentowane
Work against the clock Praca na czas
Meet deadlines Dotrzymywanie terminów
Liaise with other departments Pracować w porozumieniu z innymi departamentami
I want to take on more responsibility Chcę wziąć na siebie większą odpowiedzialność
Competitive salary konkurencyjne wynagrodzenie
I’m self-motivated Jestem zmotywowany
I take pride in my work Jestem dumny z mojej pracy
I’m very attentive to detail Jestem bardzo oddany szczegółom
I’m good at resolving problem situations Jestem dobry w rozwiązywaniu sytuacji problemowych
I have effective communication skills in English – both verbally and in writing. Posiadam umiejętność komunikacji w języku angielskim - w mowie i piśmie.