Crime and punishment

CRIME & PUNISHMENT

by Gabriela Oberda

Fiszki - Crime and Punishment


numer

acquittal - uniewinnienie
assassin - zamachowiec
bail - kaucja
bribe - łapówka
charge - oskarżenie
corruption - korupcja
court - sąd
crime - przestępstwo
criminal - przestępca
custody - areszt
death penalty - kara śmierci
death row - cela śmierci
guilty - winny
handcuffs - kajdanki
judge - sędzia
justice - sprawiedliwość
juvenile - młodociany
law - prawo
life sentence - kara dożywocia
offence - wykroczenie
perjury - krzywoprzysięstwo
petty crime - drobne przestępstwo
police raid - obława policyjna
premeditated murder - morderstwo z premedytacją
prison - więzienie
probation - zawieszenie
ransom - okup
search warrant - nakaz rewizji
sentence - wyrok
station - posterunek
suspect - podejrzany
testimony - zeznanie
trial - sprawa sądowa
verdict - werdykt
victim - ofiara
violence - przemoc
witness - świadek

assault - napaść
commit - popełnić
imprison - uwięzić
interrogate - przesłuchiwać
prosecute - oskarżać
punish - ukarać
shoot - zastrzelić

found not guilty - uznany za niewinnego
plea of pardon - prośba o ułaskawienie
tax evasion - unikanie płacenia podatków
to remit the sentence - skrócić karę
to appear before the court - stanąć przed sądem
to bail out - wyciągnąć kogoś z aresztu
to be in possession of drugs - być w posiadaniu narkotyków
to be summonsed to appear as a witness - być wezwanym do sądu jako świadek
to break the law - łamać prawo
to call the Police - wezwać policję
to get two-year suspended sentence - dostać dwa lata w zawieszeniu
to get 10 years inprisonment - dostać 10 lat więzienia
to take to court - podać kogoś do sądu

ZNACZENIE -CRIME - CRIMINAL - ACTION

podpalenie - arson -arsonist -to set up fire
zamach - assassination - assassin - assassinate
szantaż - blackmail - blackmailer - blackmail
włamanie - burglary - burglar - burgle
handel narkotykami - drug trafficking - drug dealer - sell drugs
fałszerstwo - forgery - counterfeiter - forger
porwanie(czegoś)- hijack - hijacker - hijack a plane
porwanie (kogoś)- kidnaping - kidnaper - kidnap
napaść - ugging - mugger - mug
morderstwo - murder - murderer - murder
kradzież kieszonkowa - pickpocketing - pickpocket - steal
kłusownictwo - poaching - poacher - trot
gwałt - rape - rapist - rape
rabunek - robbery - robber - rob
kradzież sklepowa - shoplifting - shoplifter - shoplift
przemyt - smuggling - smuggler - smuggle
przekroczenie prędkości - speeding - speed
sterroryzować - terrorism - terrorist - terrorise
kradzież - theft - thief - steal
wandalizm - vandalism - vandal - destroy


Comments

troche literowek sie wkradlo

troche literowek sie wkradlo do wersji angielskiej