Character and Personality with synonyms

cechy charakteru po angielsku

Charakter i osobowość - wykaz najważniejszych angielskich słów opisujących charakter człowieka wraz z ćwiczeniem - fiszkami.

 

 

Fiszki: Character and personality

alto
tall

 
 
1/44
English Polski
outgoing otwarty; towarzyski
extrovert ekstrawertyk
carefree beztroski
light hearted radosny; niefrasobliwy
truthful prawdomówny
open otwarty
candid= frank szczery
easy going wyrozumiały
strong-willed= stubborn uparty
determined zdeterminowany
self-confident= self-assured pewny siebie
phoney fałszywy
dominant dominujący
ambitious ambitny
demanding wymagający
energetic energetyczny
competitive konkurencyjny
dominant dominujący
proud dumny
arrogant arogancki
pompous pompatyczny
boastful chłepliwy
selfish samolubny
vain próżny
egoistic= self-seeking;self-centred egoistyczy
egocentric egocentryczny
snobbish snobistyczny
critical krytyczny
petty małostkowy
fussy wybredny
stubborn= obstinate uparty
materialistic materialistyczny
possessive zaborczy
unpredictable nieprzewidywalny
two-faced dwulicowy
dishonest nieuczciwy
insincere nieszczery
impressionable bezkrytyczny
gullible łatwowierny
weak-willed o słabej woli
cowardly tchórzliwy
passive bierny
obedient posłuszny
secretive skryty
humble= modest skromny
sensible rozsądny, sensowny
level-headed trzeźwo myślący
well balanced ułożony
calm spokojny
fair-minded rozsądny
aggressive agresywny
brutal brutany
narrow minded ograniczony
sullen nadąsany; urażony
curt szorstki; oschły
livid wściekły
discourteous niegrzeczny
assertive asertywny
outspoken dobrej opinii
gloomy ponurny
thoughtful zamyślony
attentive uważny
unreliable niezawodny
decent porządny
approachable przystępny
convivial towarzyski
naive naiwny
friendly przyjacielski
unfriendly nieprzyjacielski
affectionate czuły
forthright= open otwarty
pushy natarczywy
apprehensive pełen obaw
hesitant niepewny
unapproachable nieprzystępny
angered rozgniewany
dependable zależny
independent niezależny
ill at ease skrępowany
edgy poddenerwowany
impulsive drażliwy
irritable drażliwy
imaginative pełen wyobraźni
charming uroczy
generous wielkoduszny
quick-tempered porywczy
opportunistic oportunistyczny
conservative konserwatywny
conscientious sumienny
born-leader urodzony przywódca
sensitive wrażliwy
emotional uczuciowy
rebellious buntowniczy
obliging uczynny
gallant waleczny
sentimental sentymentalny
fun loving kochający zabawę
gifted utalentowany
tactless nietaktowny
sagacious= wise mądry
stingy= mean skąpy
placid= calm spokojny
flashy rozrzutny
dresser elegancko się ubierający
morose= gloomy ponury
sharp-tongued zgryźliwy
shrewd bystry
flashy rozrzutny
officious nadgorliwy
off-hand= rude bezceremonialny
fickle= changable zmienny
pompous pompatyczny
grasping pazerny
pretentious pretensjonalny
nit-picking= meticulous malkontencki
fuddy-duddy przestarzały
nonchalant nonszalancki
sloppy niedbały
impetuous porywczy
impulsive impulsywny
taciturn małomówny
effusive wylewny
excitable pobudliwy
amicable= friendly przyjazny
inward skryty
painstaking staranny
cunning przebiegły

Opracował mgr Adam Cendrowski

 

Comments

wrażliwy, czuły to SENSITIVE.

wrażliwy, czuły to SENSITIVE.

W tłumaczeniach pojawiają się

W tłumaczeniach pojawiają się pewne nieścisłości. Dla przykładu: extrovert to ekstrawertyk (nie ekstrowertyk), natomiast easy going znaczy tyle, co wyluzowany, spokojny (na pewno nie wyrozumiały). Boastful to chełpliwy (mianem chwalebnego nie określamy czyjegoś charakteru), level-headed oznacza zrównoważonego, opanowanego (nie zarozumiałego); outspoken to szczery do bólu i mówiący bez ogródek (nie dobrej opinii); unreliable to niesolidny, niepewny (nie zaś niezawodny); convivial to towarzyski i wesoły (a nie ucztujący), natomiast shrewd to nie rozsądny, a bystry i przebiegły.

Wielki slownk PWN OXFORD

Wielki slownk PWN OXFORD definiuje nastepujaco

Easy going- może też być wyrozumiały w znaczeniu tolerant
- outspoken- według proficiency upstream dobrej opinii polecam lekturę opracowaną na najnowszych korpusach. Reszta została poprawiona dziękuję za uwagi, aczkolwiek native nic nie mówił