150 słów, które występują jako czasowniki i rzeczowniki

Lista 150 słów w języku angielskim, które występują zarówno jako czasowniki (to do) oraz jako rzeczowniki.

Fiszki: Słowa, które występują jako czasowniki i rzeczowniki


wczytuję słówka
proszę poczekać
 
 
1/44

English Polish
act  czyn, zagrać
address  adres, zadresować
aim  cel, wycelować
answer  odpowiedź, odpowiedzieć
attack  atak, atakować
balance  równowaga, utrzymywać w równowadze
bear  niedźwiedź, nosić
benefit  korzyść, skorzystać
blame  wina, obwiniać
block  bryła, blokować
blow  dmuchnięcie, dmuchać
broadcast  program, nadawać program
brush  pędzel, wyczyścić
buy  zakup, kupować
care  ostrożność, przejmować się
cause  powód, spowodować
claim  roszczenie, twierdzić
comfort  dobre samopoczucie, pocieszać
contrast  kontrast, porównać
control  władza, rządzić
cook  kucharz, gotować
copy  kopia, kopiować
crack  pękniecie, rozbić
crash  łomot, rozbić
curl  lok, zakręcić
curve  krzywa, wyginać
cut  cięcie, pokroić
cycle  cykl, jechać na rowerze
design  projekt, zaprojektować
dislike  niechęć, nie lubić
display  wystawa, wywiesić
doubt  wątpliwość, wątpić
drink  napój, pić
email  email, przesłać email
end  koniec, zakończyć
escape  ucieczka, uciekać
estimate  ocena, oszacować
exchange  wymiana, zamienić
excuse  usprawiedliwienie, wybaczyć
experience  doświadczenie, doświadczyć
face  twarz, wychodzić na (coś)
fight  walka, walczyć
film  film, filmować
finish  koniec, skończyć
fish  ryba, łowić
flood  powódź, zalać
flow  przepływ,  płynąć
fold  fałda, składać
form  forma, stworzyć
function  funkcja, funkcjonować
guess  domysł, odgadnąć
guide  przewodnik, poprowadzić
heat  gorąco, ogrzać
help  pomoc, pomóc
hold  uścisk, trzymać
hope  nadzieja, mieć nadzieję
humour  humor, ustąpić/spełnić
hurry  pośpiech, pośpieszyć się
increase  wzrost, zwiększyć
influence  wpływ, wpłynąć
insult  zniewaga, obrazić
interest  zainteresowanie, zainteresować się
joke dowcip,  zażartować
judge  sędzia, osądzać
jump  skok, przeskoczyć
kick  kopnięcie, kopać
kiss  pocałunek, pocałować się
knock  uderzenie, stuknąć
land  teren, lądować
laugh  śmiech, śmiać się
lift  winda, ponieść
light  światło, zapalić
limit  granica, ograniczać
link  ogniwo, połączyć
look  spojrzenie, patrzeć
love  miłość, kochać
march  marsz, maszerować
mark  plama, poplamić
match  mecz, pasować do siebie
mind  umysł, zwracać uwagę na
name  imię, nazywać
need  konieczność/potrzeba, potrzebować
notice  ogłoszenie, zauważyć
object  przedmiot, zaprotestować
order rozkaz, zamawiać
paint farba, malować
place miejsce, położyć
plane hebel, heblować
plant roślina, siać
play zabawa, bawić się
post poczta/słupek, umieścić na stronie/oddelegować
process proces, przetwarzać
promise obietnica, obiecywać
protest protest, protestować
question pytanie, zadawać pytanie
race wyścig, scigać się
rain deszcz, padać o deszczu
record rejestr, rejestrować
repair naprawa, naprawiać
reply powtórka, powtarzać
report sprawozdanie, składać sprawozdanie
request prośba, prosić
rescue ratunek, ratować
respect szacunek, szanować
result wynik, wynikać
return powrót, powracać
ring dzwonek, dzwonić
risk ryzyko, ryzykować
roll wałek, toczyć się
row awantura, kłócić się
rule władza, rządzić
sand piasek, wyszlifować
search poszukiwania, szukać
shape kształt, formować
shelter schronienie, chronić
shock szok, zszokować
shop sklep, robić zakupy
show pokaz, pokazywać
sign znak, dać znak
signal sygnał, sygnalizować
silence cisza, uciszyć
sketch szkoc, naszkicować
smile uśmiech, uśmiechać się
smoke dym, palić
sound dźwięk, brzmieć
stamp pieczątka, ostemplować
start początek, rozpocząć
state stan, oświadczać
step krok, stąpać
sting żądło, żądlić
stop przystanek, zatrzymać
struggle bójka, szaprać się
study nauka, uczyć się
suit garnitur, pasować
supply zapas, zaopatrywać
support pomoc, wspierać
surprise niespodzianka, zrobić niespodziankę
taste smak, smakować
test test, testować
trade handel, handlować/prowadzić biznes
train pociąg/seria, szkolić
transport przewóz, przewozić
trick podstęp, oszukać
trust zaufanie, ufac
turn zakręt, obracać się
twist zwrot, przekręcić
type druk, pisać na maszynie
use użytek, używać
value wartość, wycenić
visit wizyta, odwiedzić

 

Comments

Bardzo wartościowa lista

Bardzo wartościowa lista angielskich słówek. Wiele z tych słów można znaleźć w zestawieniu 1000 najczęściej używanych angielskich słów (http://www.e-angielski.com/slownictwo-tematyczne/2750-popularnych-slow-ktore-musisz-znac dlatego tym bardziej warto je poznać i się ich nauczyć.