10 najpopularniejszych błędów w pisowni

Przedstawiamy dziesięć najczęściej popełnianych błędów w pisowni na egzaminach Cambridge, czyli FCE, CAE oraz CPE.

Poprawna pisownia Błędna pisowania Poprawna wymowa
accommodation accomodation
advertisement advertisment
beginning begining
believe belive
colleague collegue
definitely definately, definetely
environment enviroment
government goverment
successful succesful, sucessful
which wich, witch