Życie - Life - sytuacje wyjątkowe i ostateczne

Polish wordEnglish wordHistory
cmentarzcemetery
gróbgrave
kremacjacremation
pochówekburial
pogrzebfuneral
spadkobiercaheir
spadkobierczyniheiress
testamentwill
trumnacoffin
wdowawidow
wdowiecwidower
wykonawca testamentuexecutor
w żałobieberaved/in mourning
żałobamourning
mieć atak sercato have a heart attack
mieć rakato have cancer
mieć wylewto have a stroke

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki