Życie - Life - przydatne wyrażenia

Polish wordEnglish wordHistory
kołysaćto rock
Ma podrażnione.../Boli go... (gardło)He/she has a sore... (throat)
Może pan/pani zatelefonować pod numer... (1234...)You can ring us on... (1234...)
Nie śpi (dobrze).He/she doesn't sleep (well).
obijać sięto burp
odstawić od piersito wean
płakaćto cry
Podaj mi /proszę mi podać...Could you pass me the...
wyczyścićto wipe clean
ząbkowaćto teethe
zmieniac pieluchęto change the nappy
usmiechać sięto smile

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki