working and not working

Polish wordEnglish wordHistory
zwolnionybe fired
karieracareer
znaleźć pracęfind a job
rzucic pracegive up work
biuro pośrednictwa pracyjob agency
posadajob
stracic pracęlost a job
na urlopieon holiday
emerytpensioner
stanowiskopost
zawódprofession
odejść na emeryturęretire
emeryturaretirement
zmianashift
bezrobotnyunemployed

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki


Comments

Słówko: emerytura

Czy słowo emerytura nie powinno być tłumaczone jako: pension, zaś retirement stosowane jako czasownik: przejście na emeryturę?