Wieś [village]

Polish wordEnglish wordHistory
wieśvillage
być na wsito be in the country
jechać na wieśto go to the country
krowacow
świniapig
oboracowshed
kaczkaduck
sianohay
stóg sianahaystack
traktortractor
hodowlabreeding
hodowla bydłastock-farming
hodowla drobiupoultry farming
końhorse
korytofeeding trough
pastwiskopasture
kurahen
kogutcock
polefield
ziemniakpotato
sadorchard
kurnikhen house
rolnikfarmer
stajniastable
zagrodaenclosure
chlewpigsty
burak beet
siaćto seed
łąkameadow
indykturkey

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki