wiadomości 2

Polish wordEnglish wordHistory
horoskophoroscope
wiadomości z zagranicyinterational news
wydanieissue
dziennikarstwojournalism
czasopismomagazine
gazeta newspaper
drukowaćprint
czytelnikreader
listy od czytelnikówreaders` letters
reporterreporter
recenzjareview
dział section
brukowiec tabloid
magazyn dla kobietwomen`s magazine

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki