Spójniki - Conjunctions cd.

Polish wordEnglish wordHistory
nawet gdybyeven if
niemniej jednaknevertheless
niżthan
po czymafter which
pod warunkiem, żeprovided that
ponadtomoreover
ponieważbecause/as/since
poza tymbesides
skoro tylko...as soon as...
takżealso/too
to znaczythat is (to say)
w przeciwnym razieotherwise
więcso
zarówno..., jak i....both... and...

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki