School subjects

Polish wordEnglish wordHistory
plastykaArt
kółkoclub
język angielskiEnglish
języki obceforeign languages
geografiaGeography
historiaHistory
informatykaInformation Technology
matematykaMathematics
wychowanie fizycznePhysical Education
muzykaMusic
religiaReligious Education
biologiaBiology
ChemiaChemistry
fizykaPhysics

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki