School life

Polish wordEnglish wordHistory
apelassembly
przerwabreak
obowiązkowycompulsory
zajęcia dodatkoweextra activities
wakacjesummer holiday
feriewinter holiday
lekcjalesson
karaćpunish
karapunishment
karta ocenschool report
wycieczka szkolnaschool trip
lektury szkolneset books
semestrterm
plan lekcjitimetable
mundurekuniform

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki