Reklama

Polish wordEnglish wordHistory
reklamaadvertisement
przemysł reklamowyadvertising industry
branża reklamowaadvertising branch
agencja reklamowaadvertising agency
kampania reklamowaadvertising campaign
konsumentconsumer
manipulowaćto manipulate
tworzyć popytto create demand
namawiaćto persuade
zachęcaćto encourage
zmierzać doto tend to
przyciągać okoto catch the eyes
kusićto tempt
reklama telewizyjnacommercial
reklama radiowaradio commercial
reklamowaćto advertise
tekst reklamowyadvertising text

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki