radio

Polish wordEnglish wordHistory
radioradio
nadawać, emitować, transmitowaćbroadcast
słuchaczlistener
program z telefonicznym udziałem słuchaczyphone-in
słuchowisko radioweradio drama
prezenter radiowyradio presenter
stacjastation
radio internetoweweb radio

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki