Psychotherapist And His Patient - Part 4

Polish wordEnglish wordHistory
znać wiedzieć
(język) niemieckiGerman
ważnyimportant
ponieważbecause
oczekiwaćto expect
czytaćto read
X oczekuje, że Y przeczytaX expects Y to read
(dzieła) niemieckich filozofówGerman philosophers
w oryginalein the original
celpurpose
celem tego jestthe purpose of that is
spojrzeć na sprawy z właściwej perspektuwyto see things in their right perspective
dystans (emocjonalny)detachment
on czyta to (od pewnego czasu)he has been reading it
(już) od dwóch tygodnifor two weeks (now)
znajdować uważać za
uważa, że to jest interesujące he finds the it interesting
chociażalthough

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki