Przysłówki

Polish wordEnglish wordHistory
bardzovery
być możeperhaps
całkiemquite
całkowiciecompletely
coraz mniejless and less
coraz więcej/coraz bardziejmore and more
dosyć/wystarczającoenough
dośćenough/fairly
mniejless
mniej więcejmore and less
naprawdęreally
naweteven

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki