People in school

Polish wordEnglish wordHistory
kolega z klasyclassmate
kolega ze szkołyschoolmate
studentcollege/university student
zastępca dyrektoradeputy head/assistant principal
egzaminatorexaminer
dyrektorhead teacher/principal
`wychowawcahome-room teacher
wykładowcalecturer
uczeńpupil/student
uczeńschoolboy
uczennicaschoolgirl
nauczycielteacher
grono pedagogiczneteaching staff
nauczyciel prywatnytutor

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki