miejsca w szkole

Polish wordEnglish wordHistory
stołówkacanteen
klasaclassroom
szatniacloakroom
świetlicacommon room
pracownia komputerowacomputer room
korytarzcorridor
sala gimnastyczna gym
bibliotekalibrary
szafkalocker
sekretariat office
boiskoplayground
laboratoriumscience laboratory
boisko sportowesports field
pokój nauczycielskistaffroom

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki