film - useful phrases

Polish wordEnglish wordHistory
oparty na prawdziwej historiibased on a true story
warto zobaczyćit`s worth seeing
grac rolę kogośplay the role of somebody
co jest aktualnie granewhat`s on
film jest osadzonyfilm is set in
film przedstawia historięthe film tells the story of
reżyserem filmu jestfilm was directed by

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki