Czasowniki określające czynności

Polish wordEnglish wordHistory
żuć chew
karmić feed
krzyczećshout
wyłączyćswitch off
włączyćswitch on
dotknąćtouch

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki