Business English - Verbs

Polish wordEnglish wordHistory
sprzedawaćsell
konkurowaćcompete
zatrudniaćemploy
reklamowaćadvertise
produkowaćproduce
oddziaływaćinteract
osiągnąćachieve
prowadzićoperate
handlowaćmarket
zaspokoićsatisfy
założyćfound
przedstawićintroduce
dostarczaćsupply
wynegocjowaćnegotiate
ułatwićfacilitate
inwestowaćinvest
uprzemysłowićindustrialize
uczestniczyćparticipate
wykonaćexecute
być winnymowe
zarządzaćmanage
zakupićpurchase
wyposażyćequip
rozdaćdistribute
podzielićdepartmentalize
organizowaćorganize
osiągnąć sukcessucceed
dotowaćsubsidize
złożyć skargęcomplain
reprezentowaćrepresent

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki


Comments

Fajny zbiór słówek

korzystając z takich pomocy i np. www.zakuc.pl mogę sobie wszystko świetnie powtórzyć do egzaminu i do testów...