Rozszerzony angielski na maturze – czy warto go zdawać?

Artykuł sponsorowany

Jesteś uczniem szkoły średniej? Zastanawiasz się, jakie przedmioty zdawać na maturze? Ich wybór jest szeroki i zależy głównie od Twoich planów na przyszłość. Niezależnie jednak od tego, jaki kierunek studiów wybierzesz, zastanów się nad zdawaniem angielskiego na poziomie rozszerzonym. Dlaczego? Oto kilka argumentów, które Cię przekonają.

Matura z angielskiego – podstawowa i rozszerzona

Język angielski na maturze jest zarówno przedmiotem obowiązkowym (na poziomie podstawowym), jak i dodatkowym (rozszerzenie). Na minimum 30% trzeba go zdać zarówno w części ustnej, jak i pisemnej. Są jednak pewne różnice, jeśli chodzi o to, jak wygląda egzamin:

 • Angielski na poziomie podstawowym – egzamin pisemny + egzamin ustny (bez określania poziomu).

 • Angielski na poziomie rozszerzonym – wyłącznie egzamin pisemny, bez ustnego.

Aktualnie decydując się na dodatkowy język angielski na poziomie rozszerzonym, nie ma obowiązku zdania go na minimum 30% – zasada ta zostanie wprowadzona w 2025 r. Podchodząc więc do matury z tego przedmiotu, nawet jeśli nie pójdzie Ci zbyt dobrze, nic nie tracisz.

Lekcje angielskiego powinny bez problemu przygotować Cię zarówno do poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego. W podręcznikach do tego języka, jak np. w „My Perspectives”, można znaleźć najróżniejsze ćwiczenia, dzięki którym nie zaskoczą Cię żadne zadania na maturze i zapoznasz się z niezbędnym słownictwem.

Jak wygląda matura rozszerzona z angielskiego?

Matura rozszerzona z angielskiego sprawdzi, czy Twój poziom znajomości angielskiego jest na wysokim poziomie, zarówno pod kątem rozumienia ze słuchu i tekstów pisanych, jak i znajomości środków językowych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej. Czas trwania egzaminu pisemnego to 150 minut, czyli o pół godziny dłużej niż w przypadku podstawy.

Jakie umiejętności są potrzebne, by zdać maturę z angielskiego na poziomie rozszerzonym?

 • rozpoznawanie niuansów językowych,

 • bogate słownictwo,

 • szeroki zakres stosowanych struktur gramatycznych (wszystkie czasy, strona bierna, mowa zależna, czasowniki modalne, question tags itd.),

 • stosowanie złożonych, szczegółowych oraz wieloaspektowych wypowiedzi.

Zadania, jakie się pojawią na maturze, to:

 • Rozumienie ze słuchu – do każdego zadania trzeba będzie wysłuchać dwukrotnie tekstu. Najczęściej trzeba zdecydować, czy dane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe oraz wybór jednej poprawnej odpowiedzi z 4 możliwych do wyboru.

 • Rozumienie tekstu pisanego – zadania mogą dotyczyć dobrania właściwego nagłówka do tekstu, dopasowania usuniętych zdań do luk i np. wybrania prawidłowej odpowiedzi na podstawie podanej treści.

 • Znajomość środków językowych – są to m.in. parafrazy ze słowem klucz i bez niego, zadania ze słowotwórstwa, tłumaczenia tekstów na angielski oraz układania poprawnych gramatycznie fragmentów zdań z wymienionych w zadaniu słów.

 • Wypowiedź pisemna – tekst argumentacyjny o długości ok. 200-250 słów; może to być rozprawka, list formalny czy artykuł publicystyczny.

Dlaczego warto zdawać angielski na poziomie rozszerzonym?

Jeśli planujesz dostać się na dobrą uczelnię i wymarzony kierunek, zdawane przedmioty, jak i ich wyniki, będą miały duże znaczenie. Większość uniwersytetów wymaga zdania egzaminu dojrzałości z języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym i najczęściej jest to angielski.

To jednak nie wszystko. Solidne przygotowanie się do matury rozszerzonej z angielskiego daje dużo korzyści w perspektywie długoterminowej:

 • Dobra praca – zakres materiału, który trzeba znać, aby otrzymać wysoki wynik na egzaminie, odpowiada poziomowi B2. Oznacza to, że przykładając się do nauki, masz szansę doskonale poznać angielski, co da Ci perspektywy na dobrze płatną pracę.

 • Rozwój osobisty – przygotowanie się do egzaminu z angielskiego rozszerzonego wymaga samodyscypliny, organizacji oraz pracy. Te umiejętności przydadzą Ci się w życiu osobistym i zawodowym.

Nie warto zapominać też o podróżowaniu – angielski, który opanujesz podczas nauki do egzaminu, pozwoli Ci porozumieć się w wielu państwach.

Jesteś już zdecydowany? Przygotowanie do egzaminu czas zacząć!