Różnice i podobieństwa między apart from, besides, except for

Struktura

1.

John apart, two students passed the exam
Apart from John, two students passed the exam
Besides John, two students passed the exam

Oprócz Johna/poza Johnem jeszcze dwóch studentów zdało egzamin (zdanie twierdzące)

2.

John apart, nobody passed the exam
Apart from John, nobody passed the exam
Besides John, nobody passed the exam
Except for John, nobody passed the exam

Nikt oprócz/z wyjątkiem Johna nie zdał egzaminu (tylko John zdał) (zdanie przeczące)

Salary apart, it is not a bad job
Apart from the salary, it is not a bad job
Besides the salary, it is not a bad job
Except for the salary, it is not a bad job

Oprócz/z wyjątkiem pensji, nie jest to zła praca (tylko pensja jest zła) (zdanie przeczące)

3.

John apart, everyone passed the exam
Apart from John, everyone passed the exam
Except for John, everyone passed the exam

Oprócz/z wyjątkiem Johna, wszyscy zdali egzamin (tylko John nie zdał) (zdanie twierdzące)

 

Ćwiczenie:

Każde zdanie poniżej należy przetłumaczyć na j. angielski w dwóch lub trzech wariantach, wg wzorów podanych powyżej:

 1. Jakie inne sporty lubisz oprócz piłki/poza piłką? (patrz wzór nr 1 powyżej)
 2. Lubię wszystkie sporty oprócz/z wyjątkiem rugby (patrz wzór nr 3 powyżej)
 3. Oprócz/poza Kate jeszcze trzech studentów zdało egzamin na prawo jazdy (patrz wzór nr 1 powyżej)
 4. Nikt oprócz/z wyjątkiem Kate nie zdał egzaminu na prawo jazdy (tylko Kate zdała) (patrz wzór nr 2 powyżej)
 5. Oprócz/z wyjątkiem Kate, wszyscy zdali egzamin (tylko Kate nie zdał) (patrz wzór nr 3 powyżej)
 6. Oprócz/poza Kate jeszcze trzy osoby znają prawdę (know the truth) (patrz wzór nr 1 powyżej)
 7. Nikt oprócz/z wyjątkiem Kate nie zna prawdy (tylko Kate ją zna) (patrz wzór nr 2 powyżej)
 8. Oprócz/z wyjątkiem Kate wszyscy znają prawdę (tylko Kate jej nie zna) (patrz wzór nr 3 powyżej)

 

Jeśli except występuje w środku zdania, można pominąć przyimek for:
Everyone passed the exam except (for) John
Oprócz/z wyjątkiem Johna, wszyscy zdali egzamin (tylko John nie zdał)

Jeśli except występuje na początku zdania, nie można pominąć przyimka for:
Except for John, everyone passed the exam
Oprócz/z wyjątkiem Johna, wszyscy zdali egzamin (tylko John nie zdał)

Każde zdanie poniżej należy przetłumaczyć na j. angielski w dwóch wariantach, wg wzorów podanych powyżej:

 1. Z wyjątkiem/oprócz Kate, wszyscy zdali egzamin na prawo jazdy (tylko Kate nie zdała)
 2. Z wyjątkiem/oprócz Mary, wszyscy tam pojechali (tylko Mary tam nie pojechała)
 3. Z wyjątkiem/oprócz Toma, wszyscy mówią po angielsku (tylko Tom nie mówi)