"BANK ROBBERY" CZYTANKA

This morning started out unlucky for Paolo Mancione. As usual, he had set his alarm clock the evening before for half past eight but unfortunately the device didn’t ring and Paolo woke up at eight. When he realized that he was more than half an hour late, he jumped out of bed and ran to the bathroom. He pushed down the door handle but the door was locked. Oh gosh! - screamed Paul and started to beat the door with his fists. - Sorry, occupied! - said his teenage daughter Sophia. - I have to finish painting my toenails!
- Get out - screamed Paolo once again, he heard only her mocking laughter. Paolo grew desperate. - Okay, okay honey. I'll give you 100 Euros but just get out of the bathroom now!

Sophia paused and considered her father's offer. After 10 seconds she said: 150 and the bathroom is yours!

Desperate, Paolo shouted: - You got it, you little monster. - Now, open this door! But his daughter said: Okay, but give me my the money first. What? - asked Paolo - You do not trust me? But she only answered: money first. Paolo had no choice and he grabbed his wallet and took two 100 Euro notes. - Okay, Sophie, I have money, can you break 100 Euros? Sophie just smiled and Paolo put the money under the door with resignation. Sophie took his reward and slowly opened the door. Paolo jerked the door open, gazed at his daughter with light in his eyes and started to shave.
- You love me so much daddy! – she said sweetly, and Paolo forgot all about his idea of revenge.

Meanwhile, in Montelabbate, a town a few kilometers away a big bank robbery was about to take place. Early in the morning two hooded thieves waited in their old Lancia for the first bank clerk to arrive. When the first banker appeared at the front of the bank, they jumped out from the car, aimed a big Magnum at the terrified worker and said: This is a robbery! Open the door, but do it slowly, very slowly!
- Okay, sirs - said panicked worker - But I am a lower rank clerk and I have no key.
- What do you mean? You have no key? - So who has the key? - asked the surprised thieves.
- The bank manager, Mr. Paolo Mancione, is the only one with a key.
- And when will this Mr. Paolo arrive?
- I think that in next few minutes. He is a very punctual man and he has never come late.
- Okay, so we will wait for him.

 At this time, unaware of the bank robbery, Paolo tried to tie his tie, but he was not able to because he was in such a hurry. Paolo cursed this day loudly - he had never been late to work. Never! What a shame!

A crowd of 14 bank workers had gathered at the front of the bank and the confused thieves had no choice but to take all of them hostage. Each bank worker said that he had no key because the bank key was held by the bank manager, Mr. Paolo Mancione, who was always on time.

At half past nine, almost half an hour late, Paolo ran out of his house, jumped into his awful Fiat Doublo and started to go down to the nearby town. The bank should have been open 32 minutes ago! What a shame!

In front of the bank, the terrorized crowd was more and more anxious about their missing manager. Maybe he is ill? - said one. - Maybe he had an accident! - said the second one and people a quarrel between the workers was noisier and noisier. The two unlucky thieves realized that situation became out of control so they snuck back to their car and drove away.

The quarrelling bank workers did not notice that thieves were gone and eight minutes later when the manager appeared at the front of the bank, he saw the noisy crowd of his workers. Paolo jumped out from his car and unlocked the bank door. When workers realized that their boss appeared, they told him about the robbery. Paolo asked about the thieves but nobody knew where they had gone.

After the bank workers filed their reports at the police station, Paolo understood that this was one of the luckiest days of his life. How is it possible? - he asked himself. Such a stroke of luck?

A few months later the municipal government gave Paolo the award as the luckiest banker in the Pesaro area. The broken alarm clock stood on Paolo Mancione mantelpiece over this fireplace as a symbol of his luck.

anxious
adjective (o osobie, słowach, artykule prasowym itp.) zaniepokojony + for sb/sth - o kogoś/coś ; zaniepokojony, pełen niepokoju, niespokojny +about sb/sth – o kogoś/coś ; niespokojny (np. o czasach) ; pożądający, pragnący + for sb/sth - kogoś/czegoś
- to be anxious to do sth - pragnąć coś zrobić
 
clerk
noun urzędnik, urzędniczka, pracownik biurowy ; (AmE.) (Can.) sprzedawca, sprzedawczyni, ekspedient, ekspedientka ; (also desk clerk) recepcjonista hotelowy, recepcjonistka hotelowa ; arch. naukowiec ; prawn. sekretarz sądowy
- junior clerk - młodszy urzędnik
 
fist
I noun pięść ; pot. łapa ; pot. uścisk, chwyt (zazwyczaj mocny)
- to clench one’s fist – zaciskać pięść
- to shake one’s fist at someone nose – potrząsać komuś pięścią przed nosem
II verb transitive zaciskać w pięści + sth - coś  

gaze
I verb intransitive przyglądać się + at sb/sth - komuś/czemuś, wpatrywać się + at sb/sth - w kogoś/coś, uporczywie patrzeć + at sb/sth - na kogoś/coś, gapić się + at sb/sth - na kogoś/coś
- to gaze out of the window – gapić się przez okno
II noun spojrzenie, wzrok, wpatrywanie się + at sb/sth - na kogoś/coś  

grab
I verb transitive (also chwytać grab hold of) łapać + sth – coś, np. torebkę, czyjąś rękę, kanapkę itp. ; złapać, zaaresztować + sb - kogoś, np. zbiegłego więźnia, przestępcę itp. ; neg. zagarniać (np. pieniądze ze spadku, władzę itp.), korzystać (np. z szansy, okazji, sposobności itp.) ; inform. pot. grabować (np. zawartość ekranu)
- How does that grab you? - pot. Co o tym myślisz?
- I grabbed some drink - Udało mi się coś wypić

II verb intransitive rzucać się + at sb/sth - na kogoś/coś

III noun próba złapania, pochwycenia itp. + for sth - na coś, np. na kawałek ciastka ; próba zdobycia + for sth - na czegoś, np. władzy, nadarzającej sięokazji itp.) ; szybki ruch (np. w celu złapania czegoś) ; techn. urządzenie chwytające, chwytak  

door handle
noun (do otwierania drzwi) klamka, gałka
 
hostage
noun zakładnik, zakładniczka ; bycie zakładnikiem ; zabezpieczenie, zastaw
- hostage taker - człowiek biorący zakładnika
- to take/hold sb as a hostage – wziąć kogoś na zakładnika
- to give a hostage to fortune – stawiać wszystko na jedną kartę  

mantelpiece
noun (also mantel or mantle) obramowanie kominka ; (also mantelpiece, mantelshelf; or sometimes fireboard) gzyms kominka  

punctual
adjective punktualny ; dokonany na czas (np. płatność) ; precyzyjny, dokładmy; to be fairly punctual – być dość punktualnym  

reward
I noun nagroda (np. za wygranie konkursu, cnotliwe życie itp.) ; prawn. nagroda za pomoc w ujęciu przestępcy ; satysfakcja, zysk, profit; to get sth in reward for sth/doing sth – dostać coś w nagrodę za coś/za zrobienie czegoś; to reward sb for sth with sth – nagrodzić kogoś za coś czymś
- to offer a reward for information about sb/sth – zaoferować nagrodę za informację o kimś/czymś
II verb transitive wynagradzać + sb for sth - kogoś za coś  

robbery
(pl robberies) noun prawn. rabunek, kradzież, rozbój; grabież (np. podczas wojny, klęski żywiołowej itp.)
- armed robbery with violence - prawn. rabunek z bronią w ręku  

scream
I verb transitive powiedzieć wrzaskliwie (krzykliwie) + sth - coś
II verb intransitive wrzeszczeć, krzyczeć, ryczeć (o człowieku, zwierzęciu) + at sb – na kogoś ; (ze strachu, bólu itp.) ; piszczeć (np. o oponie) ; buczeć, ryczeć (np. o syrenie) ; krzyczeć, być krzykliwym (np. o ubiorze, dziele sztuki itp.)
- to scream for help – krzyczeć o pomoc
- to scream in/with pain – krzyczeć ze strachu
- to scream abuse at sb/sth – wyzywać kogoś/coś
- to scream out for – krzyczeć o coś (np. o dom o remont, sprawa o uwagę itp.)
- to scream one’s head off/to scream the place down – wrzeszczeć w niebogłosy
III noun wrzask, krzyk, ryk (np. ze strachu, bólu itp.) ; pisk (np. opon) ; ryk (np. syreny) ; pot. osoba rozszalała z zabawy; pot. osoba bardzo zabawna  

shame
I noun wstyd, uczucie wstydu ; hańba, niełaska ; osoba odczuwająca wstyd ; powód wstydu ; wielkie rozczarowanie
- to bring shame on sb – przynosić komuś wstyd/hańbę
- it is a shame that... – szkoda, że
- Have you no shame? – Czy ty nie masz wstydu?
II verb transitive zawstydzać + sb - kogoś ; hańbić + sb/sth - kogoś/coś ; rozczarowywać + sb/sth - kogoś/coś ; przewyższać + sth – coś, np. czyjąś wydajność pracy
- to be shamed by sth – być czymś zawstydzonym
- to same sb into doing sth - zawstydzićkogoś tak, by coś zrobił  

stroke
I noun uderzenie, cios ; sport. uderzenie ; przest. raz, uderzenie (np. szpadą, kijem itp.) ; ruch (np. skrzydeł) ; dotyk, dotknięcie (np. szczęścia, geniuszu itp.) ; (BrE.) pogłaskanie + of sb/sth - kogoś/czegoś ; przebłysk (np. światła) ; ruch, posunięcie (np. polityczne) ; pociągnięcie (np. pędzlem, piórem itp.) ; wybicie (zegara) ; dźwięk (np. gongu) ; med. atak choroby, napad choroby ; sport. styl (np. pływania) ; med. udar , wylew ; techn. skok tłoka ; pot. praca (do wykonania – zazwyczaj niewielka) ; (BrE.) ukośnik, linia ukośna (np. 7/9)
- at one stroke - za jednym zamachem
- at/on the stroke of five – z wybiciem godziny piątej
- a stroke of genius - genialny pomysł
- two-stroke engine - techn. silnik dwusuwowy
- four-stroke engine - techn. silnik czterosuwowy
II verb transitive sport. nadawać tempo (np. łodzi) ; (BrE.) głaskać + sb/sth - kogoś/coś ; zaznaczać ukośnikiem + sth - coś  

thief  (pl thieves)
noun złodziej, złodziejka ; prawn. sprawca kradzieży
- like a thief in the night – ukradkiem, po tajemni, po kryjomu
- it takes a thief to catch a thief – pow. tylko złodziej może złapać złodzieja  

unaware
adjective to be unaware of sth nie wiedzieć czegoś, nie być świadomym czegoś, nie zdawać sobie sprawy z czegoś ; to be unaware that… nie wiedzieć , że…, nie być świadomym, że…, nie zdawać sobie sprawy, że…  
 


Comments

Błąd

he had set his alarm clock the evening before for half past eight but unfortunately the device didn’t ring and Paolo woke up at eight

Nastawił budzik na 8.30 budzik nie zadzwonił więc wstał o 8.

Błąd - miało z pewnością być nastawił na wpół do 8 ale budzik nie zadzwonił i wstał o 8 dlatego nastąpił ten ciąg zdarzeń

Bank Robbery

To scream in/with pain = Krzyczeć z bólu (a nie ze strachu)!