Quiz - so / nor / neither

 

Poziom: 
B1
Liczba pytań: 4
Zaliczenie: 75%

Ćwiczenie sprawdzające znajomość zwrotów so do I, neither do I, me too, itd.

Opracowanie materiału either, neither, so do I