Quiz - Present Simple z przysłówkami częstotliwości (test wyboru)

 

Poziom: 
A2
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%

Ćwiczenie sprawdzające znajomość przysłówków częstotliwości z czasem Present Simple.

Test składa się z 10 losowych pytań wyboru, każde zdanie z przysłówkiem w czasie Present Simple. Za każdą prawidłową odpowiedź, przysługuje jeden punkt. Na końcu quizu pojawi się podsumowanie z poprawnymi odpowiedziami.

 

Comments

Fajne ćwiczenie sprawdzające

Fajne ćwiczenie sprawdzające przysłówki częstotliwości w angielskim, jakie jak usually, always, never, itd, niemniej według mnie powinno być dokładnie wytłumaczone dlaczego poszczególna odpowiedź jest prawidłowa. W jednym zdaniu też mogą być dwie odpowiedzi poprawne - i tylko dalsza część zdania sugeruje że jedna z nich nie jest dobra, ale to trzeba znać już angielski na tyle, by ją zrozumieć. A według mnie przydałby się jeszcze quiz z ćwiczeniami przysłówki angielskie dla zupełnie początkujących. I lepiej jakby odpowiedź była od razu