Quiz - Present Perfect - konstrukcja

 

Poziom: 
B1
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%

Test ze znajomości tworzenia zdań w czasie Present Perfect - skupiamy się na prawidłowej konstrukcji, użyciu czasowników w odpowiedniej formie, formowaniu pytań i przeczeń.