Quiz - Past Simple - pytania i przeczenia

 

Poziom: 
A2
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%

Test sprawdzający znajomość czasu Past Simple.

Zadanie polega na wybraniu prawidłowej odpowiedzi - tworzenie pytań i przeczeń w czasie Past Simple. Każda odpowiedź to jeden punkt. Quiz przeznaczony dla początkujących uczniów.